Molotow Empty - 411EM Marker е празната версия на маркера 427 HS и може да се пълни индивидуално с всички пълнители Molotow! Подобно на напълнената версия, празният маркер също е оборудван с уникалния помпа за помпа Flow Master и има подвижен върх с висок дебит 15 мм.

MOLOTOW 411 Empty

11,99 лв.Цена